Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Pierwszaki i studenci

Email Drukuj PDF


Klasy I zostały zaproszone do udziału w projekcie studentów IFE Politechniki Łódzkiej pt. „Zabawka przyszłości”, polegającym na zaprojektowaniu nowoczesnej zabawki, stworzonej wyłącznie z surowców pochodzących z recyklingu.
W swojej pracy studenci postanowili oprzeć się na wyobraźni i zainteresowaniach naszych uczniów, którzy w auli uczelni mieli okazję udzielić wyczerpujących odpowiedzi na pytania nowych konstruktorów. Uczniowie będą mieli również wpływ na wynik konkursu, poprzez oddanie swoich głosów na najlepszy projekt.

Życzymy wielu sukcesów naukowych studentom oraz naszym dzieciakom!

M. Barszczewska

img 20191002_113626199

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320