Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Wspomnienie Świętego Jana Pawła II

Email Drukuj PDF

17 października bieżącego roku odbył się w naszej szkole apel poświęcony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Dzieci z klas 0 – III obejrzały w sali gimnastycznej przedstawienie o naszym rodaku. Klasa II c oraz Paweł z klasy II b przypomnieli najważniejsze wydarzenia z pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II oraz ciekawostki z jego życia. Na zakończenie uczniowie zaśpiewali Barkę - ulubioną pieśń papieża.

A. Eljasik

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320