Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Rocznica śmierci patrona

Email Drukuj PDF

16 października 2019 roku klasy IV - VIII szkoły podstawowej wzięły udział w apelu upamiętniającym rocznicę śmierci - księcia Józefa Poniatowskiego oraz 15 rocznicę nadania jego imienia naszej szkole.

Słowo wstępne wygłosiła pani Zofia Kita, nauczycielka historii. Uczniowie wysłuchali wiadomości o najlepszym dowódcy czasów napoleońskich, ideale rycerza - patrioty, zdolnego do poświęceń dla Ojczyzny. Zostali zapoznani przez recytatorów z klasy VB z zasługami księcia i okolicznościami śmierci w czasie bitwy pod Lipskiem. Przekaz informacji wzbogaciła prezentacja komputerowa oraz występ Ignacego, który wystąpił w roli Józefa Poniatowskiego, przemawiającego do żołnierzy w drodze do Rosji w 1812 roku.

Dziękuję uczniom klasy piątej „b” za przygotowanie apelu.

M.M.

image image1
img 20191016_131236 img 20191016_131724

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320