Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Ekologia jest ważna

Email Drukuj PDF

Warsztatami pt.: "Zwierzyniec", uczniowie klas drugich rozpoczęli całoroczny cykl zajęć przyrodniczych w Ośrodku Działań Ekologicznych "Źródła".

Na pierwszych zajęciach nasi uczniowie uzupełnili swoją wiedzę na temat fauny i flory lasu. Opracowali scenki i przedstawili pantomimą różne zagrożenia ekosystemu lasu, a potem wspólnie poszukiwali rozwiązań tych problemów.

Dzieci wykonały maski z wizerunkami mieszkańców lasu. To zadanie sprawiło im dużo przyjemności, ale też ułatwiło odegranie ról leśnych stworzeń.

Kolejne zajęcia za miesiąc.

BB

20191017 104955
20191017 111555
20191017 115157

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320