Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Wycieczka klasy IV a i IV b do Nadleśnictwa Sokolniki.

Email Drukuj PDF

25 października uczniowie klasy 4a i 4b wzięli udział w lekcji terenowej pt. ”Co nam daje las? ” w ramach projektu „Terra Ecologica- niech śmieć z powietrza znika”. Opiekunami wycieczki były Danuta Pieniążek-Paradowska oraz Anna Wilczyńska-Rutkowska.

Lekcja terenowa została poprowadzona przez leśniczego, Pana Tadeusza Smejdę, który prowadził dzieci po ścieżce przyrodniczej lasu w Sokolnikach. Bardzo ciekawie opowiadał o drzewach rosnących w lesie oraz o roli grzybów. W skład ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej wchodzą 23 tablice z gatunkami drzew i elementów leśnych oraz 3 tablice o gatunkach ptaków.

Leśniczy opowiedział o przebudowie drzewostanu oraz życiu społecznym mrówek. Jedna z tablic poświęcona była bioindykatorom - mchom i porostom oraz murszejącemu drzewu.

Wycieczce sprzyjała też pogoda, więc humory dopisywały wszystkim jej uczestnikom. Na koniec uczniowie otrzymali foldery przyrodnicze i pamiątkowe temperówki - grzybki.

thumbnail img_20191025_110744 thumbnail img_20191025_111107
thumbnail img_20191025_111244 thumbnail img_20191025_112025
thumbnail img_20191025_113525


 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320