Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Energia Ziemi – warsztaty ekologiczne

Email Drukuj PDF

W dniu 25 października odbyły się warsztaty ekologiczne „Energia Ziemi” w ramach projektu „Terra ecologica”, do którego przystąpiła nasza szkoła. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klas VII-VIII, a prowadzili je edukatorzy z Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”. Celem warsztatów była edukacja ekologiczna w zakresie poprawy jakości powietrza i zwrócenie szczególnej uwagi na alternatywne źródła energii.

KrysNow

img 20191025_112522 img 20191025_113003
img 20191025_113013 img 20191025_113240
img 20191025_113249 img 20191025_113726

img 20191025_113347

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320