Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

If you like reading… READ ON!

Email Drukuj PDF

We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do projektu czytelniczego READ ON zorganizowanego przez Oxford University Press pod patronatem British Council. W ramach zajęć koła literacko-teatralnego w języku angielskim młodzi pasjonaci literatury anglojęzycznej bardzo chętnie sięgają po kolejne uproszczone wersje książek (Graded Readers) ze specjalnej „Biblioteczki Lektur” zakupionej przez szkołę. Każdy uczestnik zapisuje tytuły przeczytanych przez siebie książek w specjalnym „Paszporcie Czytelniczym”, a na koniec projektu zostanie wyłoniony „Czytelnik Roku.”

Po przeczytaniu książki uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne o danej lekturze tak, aby zachęcić innych do sięgnięcia po nią.

Projekt READ ON ma na celu rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych uczniów oraz umiejętności kluczowych dla odniesienia sukcesu w XXI wieku. Wspiera on także rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci oraz inspiruje do działania przez promocję czytelnictwa. Tym samym wpisuje się w założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

M. Zając

read on

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320