Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Chętnie pomagamy

Email Drukuj PDF

W grudniu nasze szkoły uczestniczyły w dwóch akcjach Caritasu: „Czekoladowy Mikołaj” i „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Pierwsza z nich cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych. Uczniowie i rodzice chętnie kupowali także świece, które były sprzedawane w szkole oraz w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej podczas Jasełek. Zebrane pieniądze będą przeznaczone dla ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

Agnieszka Eljasik

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320