Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Czy należy zmienić przestrzeń wokół szkoły?

Email Drukuj PDF

Uczniowie klas piątych, w czasie godzin wychowawczych, zaprezentowali uczniom klas młodszych – III i IV swoje prace dotyczące projektu ”Mój pomysł na zagospodarowanie terenu wokół szkoły lub domu”. Prace zostały wykonane w ramach realizacji podstawy programowej z geografii. Uczniowie mogli wykazać się nowym, kreatywnym podejściem w tworzeniu przestrzeni, która im odpowiada.

Zboczyliśmy prace, które zakładały nawet likwidację ulic i sąsiadujących ze szkołą centrów handlowych, w zamian młodzi adepci architektury zaproponowali: nowe boiska, place zabaw, baseny, powiększenie terenów zielonych czy nawet wielkie parki rozrywki.

Ł. Pilżys

20200129 130902 20200129 130924
20200129 130928 20200129 130940
20200129 130951 20200129 131000
20200129 131018 20200129 131029
20200129 131045 20200129 131252

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320