Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,
Łódzki Kurator Oświaty w dniu 30 września 2020r. ogłosił terminarz i regulaminy konkursów przedmiotowych. W dniach od 6 do 9 października szkoła może zgłaszać uczniów w systemie elektronicznym. Uczniowie mogą wziąć udział w konkursie tylko po dostarczeniu pisemnej zgody Rodzica.
Zainteresowanych proszę o niezwłoczne wypełnienie oświadczenia oddzielnie do każdego konkursu i przekazanie go do wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2020r.
Wszystkie informacje znajdują się w zakładce Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe.

Dyrektor Szkoły
Dobrosław Bilski

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320