Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

10. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Email Drukuj PDF

W tym roku również dzieci z 2 i 3 klas wzięły udział w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. W tygodniu poprzedzającym wydarzenie uczniowie przypominali sobie tabliczkę mnożenia w trakcie różnych zabaw i gier, a momentem kulminacyjnym był dzień przeprowadzania egzaminów. Każdy, kto odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania – otrzymał tytuł „Eksperta tabliczki mnożenia” oraz symboliczną „Mądrą sówkę”.

Wydarzeniu towarzyszy akcja pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Po zdanym egzaminie dzieci mogą zamienić się w egzaminatorów i sprawdzić znajomość tabliczki mnożeniu wśród dorosłych.

Koordynatorem przedsięwzięcia w naszej szkole dla najmłodszych uczniów była pani Magdalena Barszczewska. Dzień ten udowodnił, że nasi uczniowie doskonale znają tabliczkę mnożenia. Wszyscy chętnie bawili się zadaniami, a rekordziści zebrali po kilkanaście „Mądrych sówek”.

To kolejny dowód na to, że matematyka nie tylko nie jest nudna, ale i nie trudna jeśli podchodzi się do niej z dziecięcą ciekawością i entuzjazmem!

Magdalena Barszczewska

img 20201002_112256631 img 20201002_112309218
img 20201002_112316284 img 20201002_112338509

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320