Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Metoda Lego – Logos na lekcjach języka polskiego

Email Drukuj PDF

Uczniowie klas 4 – 6 mieli możliwość kreatywnego interpretowania treści z lektur szkolnych przy zastosowaniu metody Lego – Logos. Za pomocą klocków Lego tworzyli miejsca charakterystyczne dla akcji omawianych utworów oraz przedstawiali działania bohaterów literackich w odniesieniu do wskazanych fragmentów tekstu. ZOBACZ>>>

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320