Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Świątecznej Piosenki Angielskiej

Email Drukuj PDF

Konkurs Świątecznej Piosenki Angielskiej odbędzie się 17 grudnia 2020 roku o godz. 15.00 na spotkaniu na Teams.

I Cele konkursu:

 • prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
 • propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,
 • promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
 • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,
 • promocja nowych talentów,
 • utrwalenie i wzbogacenie leksyki,
 • praca nad poprawną wymową,
 • przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,
 • przezwyciężenie tremy i stresu, praktykowanie umiejętności zachowania się na scenie.

II. Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą wziąć udział soliści z klas I-II SP TO Edukacja.

- Konkurs odbędzie się o godz. 15.00 na kanale konkursowym na Teams.

- Uczniowie zgłaszają swój udział do dnia 14 grudnia 2020 roku swoim nauczycielkom języka angielskiego: paniom Magdzie Zając, Oli Sieczych-Kukawskiej, Agacie Kubik lub Asi Słoneckiej-Micyk.

- Wykonawcy przygotowują i prezentują jedną dowolną piosenkę świąteczną lub kolędę w języku angielskim (British English lub American English)

- Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne na płycie lub z Internetu.

- Repertuar, ruch sceniczny, rekwizyty i strój zależą od inwencji twórczej uczestnika.

III. Ocena i nagrody:

- Oceny wykonawców dokona Jury, w składzie którego znajdą się: p. Magdalena Zając (j. angielski), p. Asia Słonecka-Micyk (j. angielski), p. Magdalena Więckowska (muzyka)

- Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:

Językowe:

 • słownictwo: poziom językowy, znajomość słownictwa występującego w tekście
 • wymowa

Muzyczne:

 • dobór repertuaru
 • interpretacja utworu
 • indywidualność artystyczna
 • choreografia (dodatkowe punkty w ocenie, oceniany ruch sceniczny)
 • charakteryzacja (dodatkowe punkty w ocenie)
 • ogólny wyraz estetyczno – artystyczny

Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe.

IV. Postanowienia końcowe:

- Decyzje Jury są ostateczne.

- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a szczególne wykonania zostaną wyróżnione.

- Na ocenę nie wpływa rodzaj akompaniamentu (podkład mp3, gra „na żywo”)

- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują cząstkowe oceny bardzo dobre z języka angielskiego.

santa

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320