Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Szkolny Konkurs Czytelniczy „Hobbit” dla klas szóstych

Email Drukuj PDF

26 marca – w Dniu Czytania Tolkiena – uczniowie klas szóstych wzięli udział w szkolnym Konkursie Czytelniczym „Hobbit”. W pierwszym etapie wzięło udział czternaścioro uczniów, którzy rozwiązywali test dotyczący lektury „Hobbit, czyli tam i z powrotem”.

Do drugiego etapu przeszło dziewięcioro uczniów. Tym razem konkursem uczciliśmy w kwietniu Światowy Dzień Książki. Uczniowie rozwiązali interaktywną krzyżówkę oraz test wiedzy o powieści. Poziom wiadomości był imponujący i bardzo wyrównany.

Laureaci konkursu:

  • I miejsce Mikołaj Rasz klasa 6a
  • II miejsce Ignacy Malicki klasa 6b
  • III miejsce Stanisław Piasecki klasa 6a, Małgorzata Pustelnik klasa 6b, Grzegorz Skorupa klasa 6c.

Serdecznie gratuluję moim uczniom.

M. Marcinkowska

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320