Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Jubileusz 30-lecia TOE

Email Drukuj PDF

4

30 lat włączamy edukację
Jubileusz 30-lecia Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”
i prowadzonych szkół.

Na część pierwszą obchodów składają się następujące materiały:

  • 30 lat TOE - wprowadzenie Pani Prezes Roksany Jacquet
  • Szczypta historii TOE i Szkoły - szkic historyczny - interaktywna prezentacja
  • Absolwenci na 30-lecie
  • Szkoła Podstawowa w 2021 roku - wstęp dyrektora
  • Szkoła Podstawowa w roku 2021 - rok jubileuszu i rok pandemii
  • Szkoła Muzyczna w roku 2021

Linki do wydarzenia są dostępne dla całej społeczności Towarzystwa w wiadomości wysłanej za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego zdalnego świętowania!

Zarząd Towarzystwa Oświatowego Edukacja i Dyrekcje Szkół

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320