Nasi laureaci i finaliści

Drukuj

Gratulujemy laureatom i finalistom Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych i Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, którzy w tym roku szkolnym osiągnęli WIELKI sukces w rywalizacji o miano najlepszych.

Nasi uczniowie zdobyli:

- 8 tytułów laureatów i 3 tytuły finalistów w Ogólnopolskich Olimpiadach Przedmiotowych

oraz

- 6 tytułów laureatów i 9 tytułów finalistów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.

Tytuł laureata i finalisty Olimpiady oraz tytuł laureata Konkursu Wojewódzkiego daje pierwszeństwo w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, a tytuł finalisty Konkursu Wojewódzkiego dodatkowe punkty, które są na wagę złota!

Najserdeczniejsze podziękowania dla nauczycieli - opiekunów za zaangażowanie i wsparcie dla naszych Uczniów.

Dobrosław Bilski,

dyrektor szkoły

laureaci finalisci_olimpiadylaureaci finalisci