Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Certyfikaty językowe

Email Drukuj PDF

Certyfikaty międzynarodowe z języka angielskiego

Szkoły Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” oferują naukę języków obcych ukierunkowaną na zdobywanie kompetencji zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego i ich potwierdzenie przez uzyskanie międzynarodowych certyfikatów.

Zwiększona liczba godzin zajęć, odpowiednio dobrane podręczniki i dodatkowe materiały dydaktyczne mają na celu efektywne nauczanie/uczenie się i zapoznanie uczniów ze specyfiką egzaminów językowych już od drugiej klasy (język angielski) i piątej klasy szkoły podstawowej (język niemiecki).

Przygotowując uczniów do egzaminów międzynarodowych wykorzystujemy w praktyce szkolnej różne typy zadań egzaminacyjnych oraz dodatkowe materiały dydaktyczne w  postaci ćwiczeń i zestawów egzaminacyjnych.

Zapoznajemy uczniów z technikami rozwiązywania konkretnych zadań, a także uwrażliwiamy ich na wszelkiego rodzaju trudności mogące wystąpić podczas pisania egzaminu.

W drugim semestrze roku szkolnego, w którym uczniowie mogą zdawać dany egzamin, Szkoła organizuje egzaminy próbne przeprowadzane według standardów danego certyfikatu.

Na podstawie wyniku egzaminu próbnego nauczyciele potwierdzają stopień przygotowania ucznia do danego egzaminu. Ostateczną decyzję o przystąpieniu ucznia do egzaminu międzynarodowego podejmują rodzice.

 

Uczniowie Szkół Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” są przygotowywani do zdawania następujących certyfikatów międzynarodowych:

Szkoła podstawowa

Język angielski

Język niemiecki

klasy II - III -  Starters  

klasy IV - V -   Movers (poziom A1)

klasy V - VI - FIT 1 (poziom A1)

klasy V - VI -   Flyers (poziom A2)

 

 

 

 

 

Gimnazjum

Język angielski

Język niemiecki

klasy I - II - PET  (poziom B1)

klasy I - II - FIT 2 (poziom A2)

klasa III - FCE  (poziom B2)

klasa III - ZERTIFIKAT DEUTSCH FṺR JUGENDLICHE

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320