Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/edukacja_www/www/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/edukacja_www/www/plugins/system/jfrouter.php on line 314

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/edukacja_www/www/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/edukacja_www/www/plugins/system/jfrouter.php on line 315

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/edukacja_www/www/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/edukacja_www/www/plugins/system/jfrouter.php on line 316
Towarzystwo Oświatowe Edukacja - Informacje
Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Informacje

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Konkursy czytelnicze organizowane w bieżącym roku szkolnym:

Regulamin konkursu czytelniczego

„W świecie baśni Hansa Christiana Andersena”

Cele konkursu:
- zapoznanie uczniów z postacią i twórczością Hansa Christiana Andersena;
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów;
- promowanie literatury poprzez rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
- integracja uczniów klas czwartych.

Organizacja konkursu:

 • W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas czwartych;
 • Uczniowie powinni wykazać się znajomością treści ośmiu baśni Andersena wybranych przez organizatora, których tytuły znajdują się w załączniku do regulaminu oraz ważniejszych faktów z życia autora;
 • Konkurs jest dwuetapowy:

> w pierwszym etapie uczniowie każdej klasy odpowiadają pisemnie na pytania dotyczące autora i znajomości treści baśni;
> Do drugiego etapu konkursu przechodzą uczniowie ze wszystkich klas czwartych z największą liczbą punktów. Liczbę osób biorących w drugim etapie określi organizator po zapoznaniu się z wynikami po pierwszej części.

 • W drugim etapie uczniowie odpowiadają na postawione pytanie, po serii trzech pytań punkty zostaną zliczone. Do finału przystąpią trzy osoby z największą liczbą punktów. W razie jednakowej liczby punktów nastąpi dogrywka.
 • Finaliści otrzymują oceny bardzo dobre z języka polskiego.
 • Uczniowie, którzy uzyskają trzy pierwsze miejsca, otrzymują oceny celujące z języka polskiego oraz nagrody rzeczowe.
 • Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu.

Kategorie pytań drugiego etapu:
Treść baśni
Trudne słowo
Życie i twórczość Andersena

Termin konkursu:

 • I etap 15 stycznia 2018
 • II etap 22 stycznia 2018

WYKAZ BAŚNI DO KONKURSU

 1. "Dzielny ołowiany żołnierz”
 2. "Brzydkie kaczątko”
 3. "Krzesiwo”
 4. "Dzikie łabędzie”
 5. "Słowik”
 6. "Świniopas”
 7. "Nowe szaty cesarza”
 8. "Latający kufer”
 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320