Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/edukacja_www/www/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/edukacja_www/www/plugins/system/jfrouter.php on line 314

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/edukacja_www/www/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/edukacja_www/www/plugins/system/jfrouter.php on line 315

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/edukacja_www/www/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/edukacja_www/www/plugins/system/jfrouter.php on line 316
Towarzystwo Oświatowe Edukacja - Informacje
Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Informacje

E-mail Print PDF
Article Index
Informacje
Regulamin konkursu mitologicznego
Regulamin konkursu czytelniczego
All Pages
There are no translations available.

Konkursy czytelnicze organizowane w bieżącym roku szkolnym:

10 KWIETNIA 2018 W BIBLIOTECE ODBĘDĄ SIĘ KONKURSY RECYTATORSKIE

  • O GODZINIE 14.00 "Moja ojczyzna" dla klas 4-7
  • O GODZINIE 15.30 "Magia w poezji ukryta" dla klas 1-3

REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „MOJA OJCZYZNA” DLA KLAS IV – VII

I ORGANIZATOR

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KONKURSU

Aleksandra Jaworska, Małgorzata Marcinkowska, Jolanta Walkiewicz

II ADRESAT KONKURSU

uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej

III CELE KONKURSU

  • kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego,
  • promowanie wiedzy dotyczącej polskiej historii,
  • popularyzacja poezji patriotycznej,
  • promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych literaturą.

IV PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja będzie oceniać walory artystyczne prezentacji oraz dobór wierszy zgodny z tematem konkursu.

V STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

  • konkurs jest jednoetapowy, wewnątrzszkolny

Konkurs przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie z klas IV – VII. Każdy uczestnik zaprezentuje utwór zgodny z tematem konkursu. Czas prezentacji nie może przekroczyć trzech minut.

Szkolna Komisja Konkursowa oceni uczestników według następujących kryteriów:

- dobór repertuaru zgodny z tematem konkursu,

- stopień opanowania pamięciowego,

- trafność interpretacji głosowej,

- zrozumienie treści,

- dykcja (właściwe przestankowanie, logiczne akcentowanie, modulacja głosu),

- wyrazistość, czyli dostosowanie sposobu mówienia do sytuacji lirycznej ukazanej w wierszu,

- właściwe tempo mówienia.

Szkolna Komisja Konkursowa według ustalonych przez siebie kryteriów i przyjętego punktowania wyłoni trzech laureatów (I, II, III miejsce) oraz przyzna wyróżnienia.

VI TERMINARZ KONKURSU

Konkurs odbędzie się 10 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia uczniów przyjmowane są przez Aleksandrę Jaworską i Małgorzatę Marcinkowską do dnia 27 marca 2018 r.

Podsumowanie konkursu odbędzie się na apelu dnia 27 kwietnia 2018 r.

VII NAGRODY

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.

Finaliści otrzymają dyplomy.

VIII UWAGI KOŃCOWE

Wyniki konkursu zatwierdzone przez Szkolną Komisję Konkursową są ostateczne. 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320