Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749
Szukaj
Szukaj tylko:

Wyszukaj: Podstwowa

Znaleziono pozycji: 1.

1. Program
(Matching tags: Podstwowa,Program)
Rada Pedagogiczna opracowała spójny program dydaktyczno - wychowawczy realizujący priorytety szkoły: Rozbudzanie i wzmacnianie indywidualnych pasji i poszukiwań Kształtowanie postaw szacunku ...
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320