Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Hymn

Email Drukuj PDF

Witaj Szkoło, nasza Szkoło,
Co to Księcia nosisz imię,
On Ojczyznę kochał swoją,
Ponad wszystko, ponad życie.
Ref.
Wiwat, wiwat całej EDUKACJI,
Profesorzy i uczniowie!
Niech się cała Polska dowie
O najlepszej w kraju Szkole!
Pomni tej historii świetnej
Co ją tworzył Poniatowski
My ją tworzyć chcemy chętniej
Ku świetności naszej Polski.
Ref.
Wiwat, wiwat całej EDUKACJI,
Profesorzy i uczniowie!
Niech się cała Polska dowie
O najlepszej w kraju Szkole!
Niech pomoże EDUKACJA
Bośmy do Europy weszli
Przecież to jest nasza racja
Byśmy byli w niej najlepsi!
Ref.
Wiwat, wiwat całej EDUKACJI,
Profesorzy i uczniowie!
Niech się cała Polska dowie
O najlepszej w kraju Szkole!
Tak więc dodaj ducha Szkoło
Wzmacniaj wolę i wytrwałość
Już zaczyna się wesoło
Wielki wyścig po dojrzałość.
Ref.
Wiwat, wiwat całej EDUKACJI,
Profesorzy i uczniowie!
Niech się cała Polska dowie
O najlepszej w kraju Szkole!
budynek szkoly_toe-02

Nuty hymnu szkoły POBIERZ

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320