Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Gimnazjum

Email Drukuj PDF

 

Gimnazjum

Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”

 

 

gimnayjum-1

 

zostało utworzone w roku 1999 jako konsekwencja wejścia w życie reformy systemu oświaty w Polsce. Ośmioletnią szkołę podstawową i cztero- lub pięcioletnie szkoły średnie zastąpiły:

 

  • sześcioletnia szkoła
  • podstawowa, trzyletnie gimnazjum
  • trzy- lub czteroletnie szkoły ponadgimnazjalne.

 
 

Od początku swego istnienia gimnazjum T.O. ”Edukacja”

 

realizowało ambitne cele  kształcenia i wychowania. Szkoła postawiła na rozwój indywidualnych pasji uczniów i tworzenie  dla nich możliwości współzawodnictwa z uczniami innychszkół.

 

 

Zapraszamy!

 

 gimnazjum-2

 

Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320