Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Klasa "0"

Email Drukuj PDF

Szkoła Muzyczna Towarzystwa Oświatowego „Edukacja" prowadzi nabór do klasy „0".

Celem zajęć jest przygotowanie dzieci do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej, a także:

  • rozbudzanie wyobraźni twórczej,
  • kształcenie koordynacji słuchowo-ruchowej,
  • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
  • kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz umiejętności świadomego napinania
    i rozluźniania mięśni,
  • kształcenie szybkości reakcji na sygnały dźwiękowe,
  • poznanie instrumentów muzycznych - ich budowy, brzmienia i sposobów wydobywania dźwięku.

 

Oprócz zajęć rytmiki, które odbywają się raz w tygodniu dziecko może uczęszczać na zajęcia indywidualne gry na instrumencie. Prosimy o wygodny strój oraz baletki lub dodatkowe skarpetki.

Hubert Stopnicki


 

Szkoła  prowadzi zajęcia  dla uczniów  w  grupach  przedszkolnych.

Wymiar godzinowy zajęć:

  • zajęcia  zbiorowe - kształcenie  słuchu  z  rytmiką (1  x  w  tygodniu  po  45 min),
  • zajęcia  indywidualne - nauka  gry  na  instrumencie (1  x  w  tygodniu  po  30 min).


Zajęcia  przygotowują  dzieci  do  podjęcia  nauki  w  Szkole  Muzycznej I Stopnia.

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320