Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Nauczyciele

Email Drukuj PDF

Nauczyciele Szkoły Muzycznej I Stopnia:

Nauczyciel

Nauczany przedmiot

Kinga Wicińska

Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia,

kształcenie słuchu z rytmiką, zespół rytmiczny, kształcenie słuchu, rytmika


Anita Bekier

gitara

Ewa Bieżan

perkusja

Katarzyna Dąbrowska

fortepian

Julia Dynkowska

gitara

Magdalena Gotlib – Pęchra

Kształcenie Słuchu, Audycje Muzyczne

Małgorzata Jabłońska

fortepian

Agnieszka Kaźmierczak

fortepian

Ewa Krawczyk

chór

Olga Miśkowiec

flet

Maria Orzeł

fortepian

Robert Stefański

klarnet

Hubert Stopnicki

gitara

Olga Szewczyk

kształcenie słuchu, audycje muzyczne

Arkadiusz Tokarski

fortepian

Wiesława Worożańska

fortepian

Nauczyciele Kursu Instrumentalnego:

Nauczyciel

Nauczany przedmiot

Hubert Stopnicki

Dyrektor Kursu Instrumentalnego,

gitara

Anna Barańska

skrzypce

Anita Bekier

gitara

Ewa Bieżan

perkusja

Katarzyna Dąbrowska

fortepian

Julia Dynkowska

gitara

Małgorzata Jabłońska

fortepian

Agnieszka Kaźmierczak

fortepian

Olga Miśkowiec

flet

Maria Orzeł

fortepian

Małgorzata Pietrzykowska

śpiew

Olga Szewczyk

śpiew

Arkadiusz Tokarski

fortepian

Wiesława Worożańska

fortepian

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320