Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Ramowy plan pracy SM I st.

Email Drukuj PDF

Ramowy plan pracy

Szkoły Muzycznej I Stopnia

Towarzystwa Oświatowego "Edukacja"

Wrzesień:

 • 03.09.2018r. - Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. - godz. 17:00 w sali "Akwarium”.
 • Organizacja pracy SM I st. TOE.

Październik:

 • 29.10.2018r. - Koncert "Wspomnienie wakacji".

Listopad:

 • 20.11.2018r. - "Barwy Jesieni" - sala "Akwarium";
 • Przesłuchania CEA odbywają się w terminie od 12.11-14.12.2018r.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych: 01.11.2018r. – Święto Zmarłych oraz dodatkowy dzień wolny 02.11.2018r.

Grudzień:

 • 17.12.2018r. - Koncert Kolędowy - sala "Akwarium".

Przerwa Świąteczna od 24 do 31 grudnia 2018r.
Styczeń:

 • 28.01 - 06.02.2019r. - Przesłuchania Semestralnene.

Luty:

 • 11 - 24.02.2019r. - Ferie zimowe.

Marzec:

 • 29 - 30.03.2019r. - VIII Przegląd chórów Szkół Muzycznych I stopnia sala koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi im. G. i K. Bacewiczów.

Kwiecień:

 • 15.04.2019r. - V Międzyszkolny Przegląd Zespołów Kameralnych "Grajmy razem".

Przerwa Świąteczna 18 – 23.04.2019r.

Maj:

 • 25.05.2019r. - Koncert z okazji Dnia Mamy - godz. 13:00.

Przerwa Majowa: 29.04 – 03.05. 2019r.

Zielone Szkoły 27 – 31 V 2019r.
Czerwiec:

 • 10 – 14.06.2019r. - Egzaminy Końcowe;
 • 18.06.2019r. - Zakończenie Roku Szkolnego Sala "Akwarium" - godz. 17:00;
 • 25.06.2019r. - Koncert Dyplomantów i Nauczycieli – kawiarnia „U Milscha” ul. Łąkowa 21.
 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320