Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Program

Email Drukuj PDF

Rada Pedagogiczna opracowała spójny program dydaktyczno - wychowawczy realizujący priorytety szkoły:

 • Rozbudzanie i wzmacnianie indywidualnych pasji i poszukiwań
 • Kształtowanie postaw szacunku dla polskich tradycji i wartości
 • Kształtowanie postaw otwartości na inne kultury i narody
 • Kształtowanie postaw samodzielności i odpowiedzialności
 • Promowanie zachowań proekologicznych i zdrowego trybu życia
W ramach programu dydaktyczno -wychowawczego opracowano także kanon wycieczek krajoznawczych: kolonie i zimowiska oraz programy: profilaktyczny i „Jak się uczyć?”. W ramach tych programów szkoła przewiduje realizację dodatkowych zajęć: sobotnie wycieczki krajoznawcze, zielone szkoły, wyjazdy wakacyjne

Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia i ofertę programową na poszczególne etapy edukacyjne:

Klasa "0"

 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania metodą analityczno-syntetyczną w oparciu o program wychowania i kształcenia sześciolatków
 • Nauka pojęć matematycznych w oparciu o metodę prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Wychowanie przez sztukę
 • Język angielski
 • Informatyka
 • Opieka świetlicowa
 • Możliwość udziału w kołach zainteresowań dla klas I-III
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Codzienny pobyt na świeżym powietrzu
Klasy I – III
 • Nauka czytania i pisania z uwzględnieniem metody prof. B. Rocławskiego, wzbogacona o dodatkowe pomoce naukowe, np. klocki LOGO.
 • Nauka matematyki w oparciu o metodę prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej
 • Język angielski i niemiecki – uczniowie po trzech latach nauki przystępują do pierwszych egzaminów międzynarodowych
 • Informatyka
 • Plastyka i Muzyka
 • Wychowanie fizyczne, w tym nauka gry w tenisa ziemnego
 • Liczne koła zainteresowań
 • Opieka świetlicowa
 • Terapia pedagogiczna
 • Indywidualne konsultacje z nauczycielem
 • Sobotnie wycieczki krajoznawcze, zielone szkoły, wyjazdy wakacyjne

Klasy IV – VI

 • Język angielski i niemiecki
 • Coroczne sprawdziany kompetencji
 • Coroczne egzaminy wewnętrzne z języków obcych
 • Przygotowanie do kolejnych egzaminów międzynarodowych z języków obcych
 • Projekty edukacyjne
 • Nauka strategii uczenia się
 • Wychowanie fizyczne, w tym nauka gry w tenisa ziemnego
 • Liczne koła zainteresowań
 • Opieka świetlicowa
 • Indywidualne konsultacje z nauczycielem

 

Program wychowanie do życia w rodzinie

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320