Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Historia Towarzystwa Oświatowego "Edukacja"

Email Drukuj PDF

Towarzystwo Oświatowe „Edukacja”

powstało w roku 1991, a dzień jego rejestracji w Sądzie Okręgowym w Łodzi – 25 kwietnia – stał się symboliczną datą powstania szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Wśród członków założycieli Towarzystwa znaleźli się rodzice i nauczyciele.

Ważne daty z historii:

1991 – założenie Towarzystwa; wybór pierwszego zarządu – prezes – D. Pasiewicz;

1991 – Walne Zgromadzenie Członków T.O.; wybór zarządu – prezes – J.Chechlińska;

1993 – zakup budynku przy ulicy Inżynierskiej 2/4; (szkoły T.O. „EDUKACJA” jako pierwsze w Łodzi placówki niepubliczne, posiadają własny budynek, który jest siedzibą Towarzystwa)

1994 – uruchomienie – najnowocześniejszej w mieście – pracowni audiowizualnej;

1997 – Walne Zgromadzenie Członków T.O.; wybór zarządu – prezes – Z. Wieszczek;

budowa i oddanie do użytku sali gimnastycznej;

1999 – otwarcie nowej szkoły – gimnazjum;

2000 – walne Zgromadzenie Członków T.O.; wybór zarządu – prezes – W. Szymański;

2001 – organizacja uroczystości 10-lecia T.O.;

2001 – organizacja konkursu na stanowisko dyrektora szkół – dyrektor – E. Ciemnicka;

2003 – Walne Zgromadzenie Członków T.O.; wybór zarządu – prezes – T. Dzitko;

2004 – nadanie szkołom imienia Księcia Józefa Poniatowskiego;

ufundowanie sztandaru;

2005 – uzyskanie przez Towarzystwo statusu organizacji pożytku publicznego;

oddanie do użytku nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania;

realizacja projektu „Internet w każdej klasie” – w szkole powstaje sieć komputerowa w technologii Wi-FI;

2006 – Walne Zgromadzenie Członków T.O.; wybór zarządu – prezes – T. Dzitko;

otwarcie Szkoły Muzycznej I Stopnia;

organizacja konferencji „Open Space”- „Lepsza szkoła, ale jaka?”;

2009 – Walne Zgromadzenie Członków T.O.; wybór zarządu – prezes – K. Dworakowski;

2011 – organizacja uroczystości 20-lecia Towarzystwa;

2012 – Walne Zgromadzenie Członków T.O.; wybór zarządu – prezes – M. Sobiepański;

2015 - Walne Zgromadzenie Członków T.O.; wybór zarządu - prezes - M. Sobiepański;

2016 - organizacja uroczystości 25-lecia Towarzystwa;

2017 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków T.O.;

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320