Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/edukacja_www/www/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/edukacja_www/www/plugins/system/jfrouter.php on line 314

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/edukacja_www/www/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/edukacja_www/www/plugins/system/jfrouter.php on line 315

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/edukacja_www/www/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/edukacja_www/www/plugins/system/jfrouter.php on line 316
Towarzystwo Oświatowe Edukacja - Informacje o egzaminie
Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Informacje o egzaminie

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Naukę w gimnazjum w Polsce kończy egzamin składający się z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego nowożytnego. Uczniowie w tym samym czasie piszą taki sam egzamin oceniany przez zewnętrznych egzaminatorów. Wyniki egzaminów stanowią podstawę analizy jakości kształcenia w każdej szkole.
Od początku swego istnienia Gimnazjum T.O.”Edukacja” realizowało ambitne cele kształcenia i wychowania. Szkoła postawiła na rozwój indywidualnych pasji uczniów i tworzenie dla nich możliwości współzawodnictwa z uczniami innych szkół. Niemal od początku istnienia w Polsce gimnazjów kuratorzy oświaty w poszczególnych województwach organizują konkursy przedmiotowe, w których z roku na rok bierze udział coraz więcej uczniów. Stawka jest wysoka – finaliści konkursów otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, a laureaci oprócz możliwości wyboru profilu klasy w szkole ponadgimnazjalnej są zwolnieni z tej części egzaminu, w skład której wchodzi przedmiot sprawdzany w konkursie i otrzymują maksymalną liczbę punktów! Nic więc dziwnego, że uczniowie naszego gimnazjum z chęcią uczestniczą w takim współzawodnictwie.


Zasady ogólne
Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

Części egzaminu
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

 • humanistycznej,
 • matematyczno-przyrodniczej,
 • języka obcego nowożytnego.

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.
Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.

W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

Wyniki egzaminu
Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów.
Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • przedmioty przyrodnicze
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Źródło: Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/12, CKE, Warszawa 2010

Termin egzaminu gimnazjalnego w roku 2019:

część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Materiały do pobrania ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Informator o egzaminie gimnazjalnym PRZEJDŹ

Arkusze z lat ubiegłych PRZEJDŹ

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320